Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Porcupine
07:34
Porcupine
07:32
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll
Porcupine
07:30
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll
Porcupine
07:27
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaoll oll

August 27 2013

Porcupine
15:50
7142 17f8 500
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
Porcupine
15:49
8948 f1d0
Reposted fromgdybam gdybam viafavorki favorki
15:45
5323 7ed8
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viasavor savor
Porcupine
14:34
7929 8da1
Reposted fromsoSad soSad viasavor savor

July 29 2013

14:00

July 27 2013

Porcupine
13:26
0853 8329
Reposted fromakallabeth akallabeth viaoll oll
Porcupine
13:24
3193 078c
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaoll oll
Porcupine
13:23
8757 e4e1 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaoll oll
Porcupine
13:21
8757 e4e1 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaoll oll

July 25 2013

Porcupine
20:57
Porcupine
20:52
Isle of Mull, Scotland
Reposted frombethgadar bethgadar viastraggler straggler
Porcupine
20:51

July 22 2013

12:55
Porcupine
12:55
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

Porcupine
12:55
1097 d09f
Reposted fromIriss Iriss viaartbylittlea artbylittlea
Porcupine
12:51
9479 52b2
Reposted fromFalyria Falyria viabundzia bundzia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl